Hälsa och Opportunity Survey

Tack för att du tog dig tid till min undersökning. Online verktyg tillåter nya affärsmetoder, så jag vill bara ge information till de som är intresserade, öppna för nyheter, viktiga för egen och andras hälsa eller att förändra sina liv i ett av sina områden. Du kan vara sådan, men du kanske inte. Svaren är tydliga. :)